YENİENERJİ        

İçerik
Yenilenebilir enerjiler alanında teknoloji ve sistemler, yasal mevzuat, yatırımlar, yurtiçi ve yurtdışı etkinlikler, yenilikler, güneş kolektörleri ve pilleri, rüzgar türbinleri ve donatıları, jeotermal enerji sistemleri,
hidroelektrik santraller, ısı pompaları, hibrit sistemler gibi ürün grupları ile ilgili tanıtımlar, teknik yazılar, röportajlar ve haberler.

Hedef Kitle
Yenilenebilir enerji teknolojilerinin kullanılabileceği endüstri kuruluşları, inşaat, taahhüt grupları, GYO’lar, OSB’ler, santral yatırım ve işletmecileri,
elektrik üretici ve satıcı kuruluşlar, yerel yönetimler, enerji finansı ve lojistiği ile ilgili firmalar, ilgili bakanlıklar ve daire başkanlıkları, araştırma kuruluşları, yenilenebilir enerji teknolojileri ile ilgili üreticiler, temsilciler, danışmanlar, satış ve uygulama firmaları.

Yayın Hayatına Başlama Tarihi: Aralık 2007
Periyodu: İki aylık (yılda 6 sayı)
Tirajı: 4.000